Terninger med info

På denne nettsiden kan du rulle 3 terninger samtidig, og få informasjon om ulike faktorer de tre terningene har i forhold til hverandre.